Ymkárium

 

Kontakt:
Bc. Jakub Kulhánek - vedoucí NZDM Ymkárium
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
tel: 737 629 149, 222 313 287

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Nízkoprahový klub Ymkárium nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují různé sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je doplněn o návazné pravidelné i jednorázové akce.

Otevírací doba

 

  • pondělí - 13.00 - 17.00 klub, doučování a poradenství, 17.00 - 18.00 zájmová činnost
  • úterý - 13.00 - 17.00 klub, doučování a poradenství, 17.00 - 18.00 zájmová činnost
  • středa - 13.00 - 18.00 klub, doučování a poradenství
  • čtvrtek - 14.00 - 19.00 akce

 

Volnočasové aktivity klubu mohou navštěvovat děti od 6 do 15 let a děti, které navštěvují základní školu. Mladí lidé od 15 do 26 let mohou využívat pouze doučování a poradenství.

 

Cíle poskytovaných služeb

Dlouhodobým cílem klubu je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež trávící volný čas na ulici a ohrožené sociálně nežádoucími jevy. Dalším cílem je snaha o podněcovaní dětí a mládeže k vlastní aktivitě a poskytování nízkoprahových sociálních službeb dětem a mládeži.

- sociální služby: informační servis, poradenství, doučování, doprovod do zařízení návazné péče, práce s blízkými osobami, situační intervence, krizová intervence,

- volnočasové služby: sportovní, hudební a výtvarné aktivity, společenské hry, volný prostor pro své aktivity.

 

Komu je klub Ymkárium určen: 

Cílová skupina klubu Ymkária jsou děti a mládež od 6 do 15 let z Prahy 11, kteří:

- zažívají nepříznivé sociální situace,

- jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy,

- velkou část svého volného času tráví na ulici,

- svůj volný část tráví převážně pasivně,

- nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

 

Uživatelé našich služeb mají tato práva:

- využívat služby klubu zdarma,

- dostávat informace o dění v klubu,

- ovlivňovat dění v klubu,

- zůstat v anonymitě (neuvádět žádné osobní údaje),

- nahlížet do záznamů o své osobě,

- na mlčenlivost pracovníků,

- stěžovat si na pracovníka nebo klub,

- ukončit chození do klubu bez udání důvodů (když budeš potřebovat, můžeš znovu přijít).

 

 

Design: Jan Hromek, kódování: Bc. Radek Novák