Mateřská centra

Mateřská a rodinná centra jsou zařízení, která pružně reagují na současné potřeby mladých rodin. Zároveň mají na zřeteli místní podmínky jednotlivých center.

Nabízejí komplex služeb, které přispívají rodinám k jejich dobré péči o děti a k harmonizaci prostředí, v němž děti vyrůstají. Tato centra se zaměřují převážně na rodiny s dětmi od nejútlejšího do mladšího školního věku. Programy jsou připravovány jako nízkoprahové, tedy otevřené všem. Návštěvníci zde oceňují rodinné prostředí a individuální přístup.

Centra nabízí volné herny s možností sdílení zkušeností, poradenství, kontakty na odborníky, programy zaměřené na spolupráci a komunikaci rodičů a dětí, vzdělávací programy pro rodiče i děti a také umožňují jednorázové akce pro celé rodiny.

Charakter center YMCA Praha i nabídku programů spoluvytvářejí sami návštěvníci – převážně matky (a otcové) na mateřské a rodičovské dovolené, jejich děti, partneři i celé rodiny.

Rodinné centrum YMCA

Haštalská 21, 110 00 Praha 1
web: www.rodinne-centrum-ymca.cz 
e-mail: rcymca@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku

Mateřské centrum Klubíčko

Budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9
web: www.mcklubicko.cz 
e-mail: mcklubicko@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Mateřské centrum Domeček

U Modré školy 1, 149 00 Praha 11
web: www.mc-domecek.cz 
e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Sponzoři

Je členem