Nízkoprahové kluby

 

Hlavní činností nízkoprahových klubů je provozování sociálních služeb ve prospěch dětí a mládeže.

Aktuálně provozujeme tři kluby pro děti a mládež (Dixie a Ymkárium v Praze a Sibiř ve Voticích).

Všechny tyto služby jsou registrovanou sociální službou dle zákona o sociální službách 108/2006.

Nabízíme také doučování, vícedenní výjezdy a preventivní programy zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pro děti se specifickými potřebami a dětské kolektivy.

 

Poslání

 

Pomáháme dětem a mladým lidem, aby

 

  • zdravě, smysluplně a bezpečně trávili svůj volný čas,
  • zvládali školu či zaměstnání,
  • byli samostatní a začleňovali se do společnosti,
  • věděli o svých právech a povinnostech,
  • neohrožovali sebe ani jiné
  • a řešili své obtížné životní situace.

 

Návazné programy

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahových klubů

tel: 732 179 042 
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz 

Najdete nás také na Facebooku.

 

Sibiř

Husova 383, 259 01 Votice

tel: 775 564 350
e-mail: sibir@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Dixie

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 

tel: 737 872 116
e-mail: dixie@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

 

Ymkárium

Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11

tel: 737 629 149

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

 

Sponzoři

Je členem