Nízkoprahové kluby

 

Kontakt:

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahové sekce

tel: 732 179 042

e-mail: nzdm@praha.ymca.cz

 

Najdete nás také na Facebooku.

 

Poslání NZDM sekce

Nízkoprahová sekce YMCA Praha poskytuje služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze a Středočeském kraji. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Pomáháme kolektivům dětí a mladých lidí vytvářet příznivé skupinové prostředí.

 

„Aneb co děláme?“

Pomáháme dětem a mladým lidem, aby

· zdravě, smysluplně a bezpečně trávili svůj volný čas,

· zvládali školu či zaměstnání,

· byli samostatní a začleňovali se do společnosti,

· věděli o svých právech a povinnostech,

· neohrožovali sebe ani jiné

· a řešili své obtížné životní situace.

 

Návazné programy

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahových klubů

tel: 732 179 042 
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz 

 

Klub Dixie

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 

tel: 737 872 116
e-mail: dixie@praha.ymca.cz

Klub Ymkárium

Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11

tel: 737 629 149

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

 

Sponzoři

Je členem