Nízkoprahové kluby

 

Kontakt:

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahové sekce

tel: 732 179 042

e-mail: nzdm@praha.ymca.cz

 

Najdete nás také na Facebooku.

 

Poslání NZDM sekce

Nízkoprahová sekce YMCA Praha poskytuje služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze a Středočeském kraji. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Pomáháme kolektivům dětí a mladých lidí vytvářet příznivé skupinové prostředí.

 

„Aneb co děláme?“

Pomáháme dětem a mladým lidem, aby

· zdravě, smysluplně a bezpečně trávili svůj volný čas,

· zvládali školu či zaměstnání,

· byli samostatní a začleňovali se do společnosti,

· věděli o svých právech a povinnostech,

· neohrožovali sebe ani jiné

· a řešili své obtížné životní situace.

 

Naše organizace prostřednictvím  NZDM Ymkárium a NZDM Dixie je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Klub Decima

U Seřadiště 1578/1, 100 00 Praha 10

tel: 775 317 814

e-mail: decima@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Inovativní postupy v kontaktní práci

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahových klubů

tel: 732 179 042
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz

Návazné programy

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahových klubů

tel: 732 179 042 
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz 

 

Klub Dixie

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 

tel: 737 872 116
e-mail: dixie@praha.ymca.cz

Klub Ymkárium

Tererova 1551/8, 149 00, Praha 11

tel: 737 629 149

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

 

Je členem