Dixie

 YMCA klub Dixie

Kontakt:
Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7
tel: 737 872 116, 283 870 158
e-mail: dixie@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dixie poskytuje své služby ambulantní (klub) a terénní (přímo na ulici) formou na Praze 7. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita.

Klub nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je určen pro děti od 6 do 15 let.

Terénní pracovníci poskytují naše služby v přirozeném prostředí dětí a mládeže jako jsou parky, hřiště, azylové domy, ... Terénní pracovníci se primárně zaměřují na mladé lidi 15-26 let. Pracovníci se poskytují služby i mladým lidem na pomezí jiných cílových skupin (lidé bez domova, závislý na návykových látkách, ...)

Otevírací doba klubu

Pondělí: 13:00-17:30
Úterý:    13:00-17:30
Středa:   13:00-17:30
Čtvrtek:  13:00-17:30
Pátek:     14:00-17:30 (nebo dle akce)
V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník je rozsah poskytovaných služeb omezen.

Provozní doba terénu

Pondělí: 14:00-19:00
Úterý:    14:00-19:00
Středa:   14:00-19:00
Čtvrtek:  14:00-19:00

V zimním čase můžete najít terénního pracovníka od 17:30-19:00 v zázemí klubu, které je otevřeno pro starší návštěvníky.

Cíle poskytovaných služeb
Poskytujeme služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času.

    • sociální služby: informační servis, poradenství, doučování, doprovod do zařízení návazné péče, práce s blízkými osobami, situační intervence, krizová intervence,
    • volnočasové služby: sportovní, hudební a výtvarné aktivity, společenské hry, volný prostor pro své aktivity.

Komu je NZDM Dixie určeno:
Cílová skupina Dixie jsou děti a mladí lidé od 6 do 26 let z Prahy 7, kteří:

    • zažívají nepříznivé sociální situace (např. neúplná rodina, rodina v rozvodovém řízení, špatné bytové podmínky či finanční situace rodiny, ...
    • jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, problémy s prospěchem ve škole, nerespektování autorit, kriminalita a navykové látky v okolí, stigmatizace okolím, aktéři šikany, nezdravé stravovací návyky, ...)
    • velkou část svého volného času tráví převážně pasivně na ulici, nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

Pracovní tým
Kateřina Kastnerová, DiS. - vedoucí klubu, sociální pracovnice
kastnerova@praha.ymca.cz, 737 872 116

Mgr. Gíta Ruthová - sociální pracovnice
ruthova@praha.ymca.cz, 283 870 158

Bc. Lenka Adámková - sociální pracovnice
adamkova@praha.ymca.cz, 737 496 084

Kryštof Halda - pracovník v sociálních službách
halda@praha.ymca.cz

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za jejich finanční i věcnou pomoc.

Veřejné zdroje

MPSV   MHMP  MSMT  Praha 7   

  

Nadační zdroje

 Nadace Vodafone   NF Albert   ČSOB

 

Firemní zdroje

IKB leasing   DHL

   

Laser game   quicksilver   IKEA

 

Zoo   KaPo   Pepino           albi    Travel free shop

     

 

Jsme členy a spolupracujeme 

Česká asociace streetwork       Forum terenni prace    Župan   Probační a mediační služba 

 
Po Út St Čt So Ne

Aktuality YMCA

Nejsou žádné aktuality