Návazné programy

YMCA návazné programy

Kontakt: 
Bc. Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahové sekce
Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 
tel: 732 179 042 
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

 

Preventivní programy osobnostního a sociálního rozvoje na školách

Program je nabídkou pro školy a kolektivy a je zaměřen na témata jako: rozvoj sociálních dovedností, podpora tolerance a multikulturalita, rozvoj skupinové spolupráce, prevence šikany, kriminality a dalších společensky nežádoucích jevů.
Program je vždy připravován na základě potřeb zadavatele a pro jeho účastníky realizován přijatelnou formou pomocí zážitkové pedagogiky.

Doučování pro děti se specifickými potřebami

Tento program nabízí možnost doučování dětí v zařízeních jako jsou azylové domy, sociální byty či jiné instituce.
Naši pracovníci vyrážejí přímo na tato místo, kde ve spolupráci s tamními pracovníky poskytují službu doučování.

Aktuálně probíhají dva projekty doučování: na Praze 7 doučování v Azylovém domě a na Praze 11 projekt Škola po škole.

Pobyty pro děti se specifickými potřebami

V rámci tohoto programu realizujeme ve spolupráci s městy, obcemi či městskými částmi tábory či výlety pro jejich vlastní klienty.
Náplň a rozsah tábora přizpůsobíme představám a možnostem zadavatele.

 

 

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za jejich finanční i věcnou pomoc.

Veřejné zdroje

MPSV   MHMP  MSMT  Praha 7   Praha 11   

  

Firemní zdroje

KaPo   Pepino   Radio 1   DHL

 

 

 
Po Út St Čt So Ne

Aktuality YMCA

Nejsou žádné aktuality