Letní tábory

 

Navazujeme na nejlepší tradici ymkařských táborů, které byly průkopníky dětských táborů v Československu ve 20. letech 20. století. 

Nabízíme letní prázdninové pobyty v přírodě plné dobrodružných her, rukodělných prací, sportů, vyprávění, zpívání a přátelství.

Věříme, že nově získaná přátelství, poznatky a zážitky obohatí děti na celý život.

O děti se starají zkušení a vyzrálí vedoucí, kteří jsou nejlepší referencí pro ymkařské tábory. Jako děti a teenageři prošli našimi tábory, aby se následně ujali odpovědnosti a převzali štafetu v organizování táborů po svých předchůdcích. Vedoucí nemají jenom dlouholeté zkušenosti, ale i potřebná školení a osvědčení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

YMCA Praha pořádá tradičně tři letní tábory: rodinný tábor na Vlčici (Česká Sibiř), tábor pro děti a mládež na Kosím potoce u Černošína (Plzeňský kraj) a indiánský tábor kmene Šúva tamtéž. 

 

Kontakt:

Mariana Tauchmanová - vedoucí volnočasové sekce

volnycas@praha.ymca.cz; 604 451 678

Vlčice

Kosák

web: 

http://www.kosak.ymca.cz/

facebook:

www.facebook.com/

groups/www.kosak.ymca.cz/