Návazné programy

Preventivní programy osobnostního a sociálního rozvoje na školách

Program je nabídkou pro školy a kolektivy a je zaměřen na témata jako: rozvoj sociálních dovedností, podpora tolerance a multikulturalita, rozvoj skupinové spolupráce, prevence šikany, kriminality a dalších společensky nežádoucích jevů.

Program je vždy připravován na základě potřeb zadavatele a pro jeho účastníky realizován přijatelnou formou pomocí zážitkové pedagogiky.

 

Doučování pro děti se specifickými potřebami

Nabízíme možnost doučování dětí v zařízeních jako jsou azylové domy, sociální byty či jiné instituce.

Naši pracovníci vyrážejí přímo na tato místo, kde ve spolupráci s tamními pracovníky poskytují službu doučování.

Aktuálně probíhají dva projekty doučování: na Praze 7 doučování v Azylovém domě a na Praze 11 projekt Škola po škole.

 

Pobyty pro děti se specifickými potřebami

Ve spolupráci s městy, obcemi či městskými částmi realizujeme tábory či výlety pro jejich vlastní klienty.

Náplň a rozsah tábora přizpůsobíme představám a možnostem zadavatele.

 

Kontakt:

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahové sekce NZDM YMCA Praha

tel: 732 179 042 e-mail: nzdm@praha.ymca.cz

 

Adresa a kontakt

Jakub Kulhánek - koordinátor nízkoprahových klubů

tel: 732 179 042 
e-mail: nzdm@praha.ymca.cz