Struktura

Valná schůze

(nejvyšší orgán, schází se 1x ročně, volí vedení organizace)

Výbor

(kolektivní vedení včetně statutárních zástupců, schází se 10x ročně)

Sekretariát

(organizační a finanční zabezpečení organizace)

 

Rodinná a mateřská centra

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

  
Volnočasové aktivity
 

Rodinné centrum YMCA

Mateřské centrum Domeček

Mateřské centrum Klubíčko

Klub Dixie

Klub Ymkárium

Klub Sibiř

Návazné a odborné programy

Tensingové skupiny:

Ten Sing Praha

Ten Sing Tyjátr

 

Tábory:

Šúva

Kosák

Vlčice

Kralupy n. V.:

Dramatický kroužek

Taneční kurz

Jednorázové akce

       Víra a světlo:

Setkání 1x měsíčně

Táborový pobyt

 

Beroun:

Pěvecký sbor Trinagl

 

 

 

Další:

Drakiáda

Cesta světel

Fotbal