Přejít k hlavnímu obsahu
Stěhování Ymkária

Na sklonku loňského roku se pražská Ymka na Jižním Městě stěhovala i rozšiřovala. 

Nízkoprahový klub Ymkárium byl nucen pustit svůj letitý flek policejním kancelářím a posunout se o pár set metrů dál do Tererovy ulice, do přízemí panelového domu. Prostor se nám líbí, tak si přejme, abychom zde zahnízdili na delší dobu. 

V novém prostoru v Tererově ulici se usídlila i naše nově založená registrovaná Sociálně aktivizační služba pod názvem YMCA – Služba pro rodinu. Dvě nové kolegyně se nyní starají o rodiny v nesnázích. Zvláště poslední roky byly pro mnoho rodin náročné, tak přejme nové službě, aby byla těm potřebným nablízku a ku pomoci.  

2021

nahoru

panáček ukazující nahoru