Víra a světlo

Pražská organizace Víra a Světlo je jedním z programů YMCA Praha, současně je součástí mezinárodního hnutí, jehož zakladatelem jsou Marie Helene Mthieu a Jean Vanier. Víra a světlo je společenství rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením a jejich přátel (tedy rodičů, osob se speciálními potřebami, sourozenců a mladých přátel - asistentů).

Cílem tohoto společenství je zejména větší provázanost rodin s podobnou životní situací, jejich sdílení a spolu-bytí zaměřené na společné prožívání a vzájemnou pomoc a podporu v těžkých obdobích; další rovinou jsou vztahy s přáteli, většinou mladými lidmi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii rozvoji a kultivaci vztahů i sebe samých uprostřed takto zaměřeného společenství, jde tedy zároveň o integraci těchto lidí do společnosti.

Toto společenství je otevřeno každému bez rozdílu věku, pohlaví, zaměření nebo vyznání. Vítáme každého, kdo k nám míří s otevřeným srdcem (a trochou odvahy). Naše společenství se schází pravidelně 2x měsíčně, z toho jedenkrát se schází koordinační tým, který se zaměřuje na přípravu hlavního setkání. Tato hlavní setkání se konají vždy každou druhou sobotu v měsíci od 14,00 na evangelické faře ve Střešovicích. Kromě pravidelných setkání pořádáme 2x do roka víkendové akce a v létě týdenní ozdravný pobyt, zaměřený na budování společenství a letní rekreaci. Dále pořádáme jednou až 2x do roka společný výlet a besedu s mladými lidmi, která je zaměřena na získání nových členů a osvětu v této oblasti. Těmito akcemi má společenství šanci dát se poznat i okolnímu světu. V tom totiž spočívá jedna z rovin naší činnosti – prolnutí světa „normálního“ a „nenormálního“: rovnocenné spolužití osob s postižením a bez něj, které se nám zdá pro život naprosto klíčové.

Místo setkávání: fara ČCE v Praze - Střešovicích 
Kontakty: Pavlína Havlová – vedoucí, tel: 606 623 373; Marta Zemánková – farářka, tel: 737 922 950 
http://viraasvetlo.evangnet.cz/spolecenstvi/musky.htm