Rodinná a mateřská centra

mc

Mateřská a rodinná centra jsou zařízení, která pružně reagují na současné potřeby mladých rodin. Zároveň mají na zřeteli místní podmínky jednotlivých center.

Nabízejí komplex služeb, které přispívají rodinám k jejich dobré péči o děti a k harmonizaci prostředí, v němž děti vyrůstají. Tato centra se zaměřují převážně na rodiny s dětmi od nejútlejšího do mladšího školního věku. Programy jsou připravovány jako nízkoprahové, tedy otevřené všem. Návštěvníci zde oceňují rodinné prostředí a individuální přístup.

Centra nabízí volné herny s možností sdílení zkušeností, poradenství, kontakty na odborníky, programy zaměřené na spolupráci a komunikaci rodičů a dětí, vzdělávací programy pro rodiče i děti a také umožňují jednorázové akce pro celé rodiny.

Charakter center YMCA Praha i nabídku programů spoluvytvářejí sami návštěvníci – převážně matky (otcové) na mateřské a rodičovské dovolené, jejich děti, partneři i celé rodiny.

 

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za jejich finanční i věcnou pomoc.

Veřejné zdroje

MPSV   MHMP  MSMT  Praha 1Praha 7   Praha 14   

 

 Jsme členy

 Sit MC

 
Po Út St Čt So Ne

Aktuality YMCA

Nejsou žádné aktuality