Vzdělávání dobrovolníků

Budeme rádi, když se u nás budeš chtít jako dobrovolník vzdělávat

Kurzy tě provedou dovednostmi a zkušenostmi, které k práci u nás jistojistě využiješ a pomohou ti seznámit se s myšlenkami a hodnotami YMCA. Na kurzech se také potkáš s ostatními dobrovolníky z Ymky v celé ČR!

A s kurzy ti finančně pomůžeme, žádný strach.

 

Pod záštitou YMCA v ČR probíhají tato školení:

·        Kurz samostatného vedoucího (KSV)
Mezi témata kurzu patří vše, co se týká vedení aktivity samostatného vedoucího. Má za cíl připravit ze všech stran člověka v roli vedoucího volnočasové aktivity ve své Ymce. 

Témata kurzu:

YMCA - Práce v Ymce, historie, struktura, vedení, minimum programu YMCA, hospodaření

Praktické dovednosti - organizace a zajištění her, bezpečnost, odpovědnosti

Psychologie - psychologie pro praxi, skupinová dynamika, prevence, výchova proti šikaně, krizová intervence 

Bonus - Práce s mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami, environmentální výchova, výchova ke zdraví, multikulturní výchova


Více info zde na stránkách YMCA v České republice

 

·        Kurz činného člena (KČČ)
Tento kurz je povinný pro všechny činné členy. Informace k činnému členství naleznete na těchto webových stránkách zde. Kurz je především o hodnotách a poslání Ymky. Tyto totiž nejsou jen tak :-)

Témata:
poslání YMCA, stanovy a řády + další dokumenty YMCA, osobnostní rozvoj, specifická práce v YMCA a pod.

Ke školení najdete více informací zde.

 

·        Školení hlavního vedoucího tábora (ŠHVT)
Absolventi tohoto kurzu získají osvědčení certifikované MŠMT. Školení je určeno jak členům YMCA, tak zájemcům z řad jiných organizací.

Bude obsahovat vše, co byste k vedení tábora mohli potřebovat a je rozhodně vhodné projít tímto kurzem, i když zatím nejste vedoucím hlavním.

Pro další informace navštivte tento odkaz

 

Pod záštitou YMCA Praha, tedy naší, můžete projít

·        cyklem školení dobrovolníků
Čas od času připravujeme bezplatný workshop zaměřený dle přání dobrovolníků. Téma je tedy vždy jiné s cílem rozšířit o něco málo obzory našich dobrovolníků. Časová dotace kurzu bývá maximálně 3 hodiny.

Zatím proběhla zážitková pedagogika a workshop techniky zpěvu. Co by podle vás mělo být příštím tématem?

 

Pod záštitou YMCA DAP (pro vedoucí tensingové skupiny)

·        Program vzdělávání vedoucího tensingu (PVVT)
Celoroční kurz o 3 víkendech a e-learningu určen vedoucím aktivity Ten Sing.

Více info k tensingu a Ymce DAP naleznete na jejich stránkách.
YMCA DAP: http://www.dap.ymca.cz/ 
Ten Sing: http://www.tensing.cz/system/index.php

Zahraniční projekty pod záštitou YMCA Europe / YMCA World


Díky tomu že je YMCA po celém světě, můžete se díky ní dostat do mnoha koutů planety. YMCA je živý organismus, takže se pořád něco děje. Ale nebojte, všechny aktuální informace o možnostech výjezdů za hranice naší republiky jako dobrovolníci dostanete zavčasu!

Doporučujeme například celoroční kurz Leadership Academy, připravující mladé ymkaře z celé Evropy na profesionální vedení lokálních aktivit.

Informace k tomuto projektu naleznete zde.

Adresa a kontakt