""

Prostor pro Tebe

YMCA Praha

Jednorázové akce

 • tradiční i netradiční
 • pro celou rodinu
 • v různých částech Prahy a okolí

Dobrovolnictví

 • zkušenost, praxe, stáže
 • přátelský kolektiv mladých lidí
 • skvělý pocit ze sebe sama

Ten Sing

 • hudba, zpěv a tanec
 • mladí lidé sobě
 • 3K: Kristus, kreativita a kultura

Letní tábory

 • příroda a dobrodružství
 • přátelství, odvaha, samostatnost
 • celoživotní zážitky

YMCA Kralupy nad Vltavou

 • aktivní a otevřené společenství
 • divadelní a taneční kroužky
 • setkání, výlety, veřejné akce

Víra a světlo

 • otevřené křesťanské společenství pro rodiny s dětmi s postižením
 • sdílení se a vzájemná podpora
 • letní tábor s osobními asistenty

Nízkoprahové kluby

 • registrované sociální služby
 • bezpečný a podnětný prostor pro zdravý vývoj dětí a teenagerů
 • kamarádi a hry

Mateřská centra

 • příjemné místo pro rodiče s dětmi
 • komunitní prostor v sousedství
 • přednášky, cvičení, hlídání

YMCA Praha

Posilujeme mezilidské vztahy a toleranci,

podporujeme odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění.

Proměňujeme anonymitu velkoměsta a přispíváme k plnohodnotnému životu.

V tom všem vidíme praktické naplňování křesťanských hodnot.


Jednáme lokálně, myslíme národně i globálně.

YMCA Praha je členem YMCA v ČR a součástí celosvětového hnutí YMCA.

Naše volnočasové, vzdělávací, komunitní a sociální služby a programy směřují především na děti, mládež a rodiny. 

Všechny naše programy jsou nabídkou k trávení volného času i možností k zapojení a vlastní aktivitě účastníků.

Klademe důraz na společenství a začleňování

všech sociálních skupin, individualit i lidí s různými specifickými potřebami. 

 

YMCA v ČR

Jsme součástí celonárodní organizace YMCA v České republice. Jsme kolektivním členem spolu s dalšími 28 Ymkami po celém našem území. YMCA v ČR nám poskytuje finanční, administrativní a jinou podporu.

YMCA World

A naší YMCA v České republice to nekončí. Patříme do ještě větší rodiny, do celosvětové aliance Ymek, kterou již tvoří na 64 000 000 lidí ve 120 zemích světa. Sídlí v Ženevě ve Švýcarsku.

ČRDM

Jsme členy České rady dětí a mládeže. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a aktivity svých členů. Vytváří právní, hospodářské, společenské a kulturní podmínky vhodné pro jejich činnost.

Protein

Potrpíte si na dobré čtení? YMCA v ČR vydává časopis Protein, ve kterém se dočtete o novinkách, chystaných akcích, programech Ymky z různých koutů České republiky. Internetová verze zde.