Mateřská centra

V mateřských a rodinných centrech pružně reagujeme na současné potřeby mladých rodin s přihlédnutím k místním podmínkám center.

Nabízíme služby, které přispívají rodinám k jejich dobré péči o děti a k harmonizaci prostředí, v němž děti vyrůstají. Zaměřujeme se převážně na rodiny s dětmi předškolního věku. Návštěvníci nejvíce oceňují otevřený komunitní charakter, individuální profesionální přístup a hezké prostředí. 

V centrech nabízíme volné herny s možností sdílení zkušeností, poradenství, kontakty na odborníky, programy zaměřené na spolupráci a komunikaci rodičů a dětí, vzdělávací programy pro rodiče i děti a během roku různé jednorázové akce pro celé rodiny.

Naším záměrem je, aby samotní návštěvníci center spoluvytvářeli charakter i nabídku jejich programů. Aby centra byly prostorem pro vás. 

Rodinné centrum YMCA

Haštalská 21, 110 00 Praha 1
web: www.rodinne-centrum-ymca.cz 
e-mail: rcymca@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku

Mateřské centrum Klubíčko

Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9
web: www.mcklubicko.cz 
e-mail: mcklubicko@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Mateřské centrum Domeček

U Modré školy 1, 149 00 Praha 11
web: www.mc-domecek.cz 
e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

Sponzoři

Je členem