Kam patříme

 

YMCA (Young Men's Christian Association – křesťanské sdružení mladých lidí)

 

Jsme součástí nejstarší a největší mládežnické organizace na světě

Ve 119 zemích světa se sdružuje přes 58 milionů ymkařů.

Křesťanské principy jsou základem pro naši aktivitu, ale jsme otevření všem mladým lidem bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, sociální postavení, fyzické i duševní schopnosti.

YMCA byla založena Georgem Williamsem v roce 1844 v Londýně s cílem rozvíjet člověka, jeho ducha, duši a tělo.

Celistvost člověka symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku.

Zapojujeme se do nejrůznějších charitativních akcí, provozujeme sportoviště, pořádáme kurzy, nabízíme aktivní trávení volného času, věnujeme se humanitární práci. 

Světová YMCA se snaží svou činností přispět k míru a sociální spravedlnosti pro mladé lidi a jejím hlavním mottem je "empowering young people“

neboli

 

„Dát hlas mladým lidem“.