Historie

YMCA je zkratkou z Young Men's Christian Association, vznikla v roce 1844 v Anglii a je tedy nejstarší a se svými 58 miliony členy ve 119 zemích také největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Více si o YMCA můžete přečíst zde nebo v infografice Stručná historie.

 

Historie

11. 10. 1821 Narození zakladatele George Williamse

Jedenáctého října 1821 se na odlehlé zemědělské usedlosti v jihozápadní Anglii, na okraji nekonečných slatin, narodil chlapec jménem George Williams. Žili zde velmi tvrdým a jednoduchým životem. Neměli talíře, jedli z prohlubin ve stole, které se po jídle vymyly horkou vodou...

...více

6. 6. 1844 George Williams zakládá YMCA

George Williams přijel ve svých 20 letech do Londýna, kde získal místo v textilní firmě. Nemohl se smířit s tím, že řada jeho kolegů, kteří většinu týdne tvrdě pracovali, neuměli rozumně trávit svůj volný čas...

...více

1855 vznik YWCA – dívčí obdoba Ymky

Organizace YWCA (YOUNG Women´s Christian Association) vznikla v Londýně roce 1855. V patriarchální společnosti poloviny 19. století neměly ženy aktivní ani pasivní volební právo, vdané ženy byly omezovány i v majetkových právech. YWCA svým nenásilným a přitom účinným bojem za práva žen představovala v době svého vzniku organizaci s revolučními názory...

...více

1855 1. světová konference YMCA v Paříži

Nová organizace s výrazným sociálním, duchovním a etickým programem prokázala v krátkém čase svoji prospěšnost a hlavně životaschopnost a překročila hranici země svého vzniku. Během 10 let své existence se YMCA rozšířila z Londýna do mnoha míst Anglie, Irska, Skotska, Kanady, Austrálie, Jižní Afriky a USA...

...více

YMCA a sport

Na své IV. světové konferenci zakládá YMCA princip jednoty a rozvoje ducha, mysli a těla jedince a potvrzuje význam pěstování sportů pro tělesný a vůbec celistvý rozvoj člověka. V tehdejší době šlo o nový a jedinečný koncept. 

...více

Počátky YMCA v Československu

V době 1. světové války vysílal YMCA pracovníky na bojiště a do zajateckých táborů, kde pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. Američtí a kanadští pracovníci YMCA přišli v roce 1919 spolu s českými legiemi do Prahy, kde otevřeli pro demobilizované vojáky kantýnu přímo v kasárnách...

...více

1921 vznik YMCA v Československu

...více

1945 obnovení činnosti YMCA v Československu

1943 přerušení činnosti YMCA v Protektorátu Čechy a Morava

1973 6. světová konference v Kampale

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví.

...více

1951 zákaz činnosti YMCA v Československu

1990 ustavující schůze YMCA Praha

1997 14. světová konference v Německu a přijetí Challenge 21

Každý člen Ymky je povolán, aby se otevřel konkrétním výzvám a podle vlastní situace určil priority.

...více

1992 vznikl Ten Sing Praha

2000 založení mateřského centra Klubíčko

1999 založení nízkoprahu Ymkária, založení MC Domeček

2011 vznikl Ten Sing Tyjátr

...více

2013 velký letní lov kmene Šúva

...více

2014 založení klubu Sibiř

...více

2020 předání klubu Sibiř

Nízkoprahový klub Sibiř se odpojil z rodiny YMCA Praha a přibyl v dobré rodině organizace Statek Vlčkovice blíže Voticím, kde klub působí. Přejeme mnoho nadšených dětí a teenagerů!

2021 Vznik nízkoprahového klubu Decima

Hurá! Narodil se nový nízkopraháč, jmenuje se Decima a je na Praze 10 u Botiče. Nechť se mu daří!

Stěhování Ten Sing Praha

Ten Sing Praha už nenajdete ve sklepě "u františkánů" v klubu Panny Marie Sněžné na Praze 1, ale nově "u husitů" na Praze 10 v podkrovním prostoru tamního kostela Církve husitské.

Stěhování Ymkária

Dočasný přesun nízkoprahového klubu Ymkárium o několik set metrů dále po Praze 11. Nová adresa: Tererova1551/8.

...více