Historie

YMCA (Young Men's Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams.

V roce 1894 měla YMCA již přes 500.000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. 

V Čechách a na Moravě nesly ideje a principy ymky tzv. "Křesťanské spolky mladíků" a "Křesťanských sdružení mládeže", a to již od druhé poloviny 19. století. Během 1. světové války a po ní se zahraniční YMCA angažovala ve prospěch vojáků Československých legií a poté Československé armády. Po roce 1921, kdy byla oficiálně založena československá YMCA, se masově šířila díky vydatné pomoci z USA a nadšení tisíců místních dobrovolníků. YMCA si získala i podporu elit národa, mezi jinými i T. G. Masaryka nebo Ing. V. Havla. 

Svoji činnost nuceně ukončila za německé okupace a posléze za komunistického režimu. Přes neúspěšné pokusy o znovuzaložení v období Pražského jara obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustavena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.

YMCA je nejstarší, a se svými 58 miliony členy ve 119 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě.

 

Historie

11.10.1821 Narození George Williamse

Jedenáctého října 1821 se na odlehlé zemědělské usedlosti v jihozápadní Anglii, na okraji nekonečných slatin, narodil chlapec jménem George Williams. Žili zde velmi tvrdým a jednoduchým životem. Neměli talíře, jedli z prohlubin ve stole, které se po jídle vymyly horkou vodou...

...více

6.6.1844 George Williams zakládá YMCA

George Williams přijel ve svých 20 letech do Londýna, kde získal místo v textilní firmě. Nemohl se smířit s tím, že řada jeho kolegů, kteří většinu týdne tvrdě pracovali, neuměli rozumně trávit svůj volný čas...

...více

1855 vznik YWCA – dívčí obdoba Ymky

Organizace YWCA (YOUNG Women´s Christian Association) vznikla v Londýně roce 1855. V patriarchální společnosti poloviny 19. století neměly ženy aktivní ani pasivní volební právo, vdané ženy byly omezovány i v majetkových právech. YWCA svým nenásilným a přitom účinným bojem za práva žen představovala v době svého vzniku organizaci s revolučními názory...

...více

1855 1. světová konference YMCA v Paříži

Nová organizace s výrazným sociálním, duchovním a etickým programem prokázala v krátkém čase svoji prospěšnost a hlavně životaschopnost a překročila hranici země svého vzniku. Během 10 let své existence se YMCA rozšířila z Londýna do mnoha míst Anglie, Irska, Skotska, Kanady, Austrálie, Jižní Afriky a USA...

...více

YMCA a sport

Na své IV. světové konferenci zakládá YMCA princip jednoty a rozvoje ducha, mysli a těla jedince a potvrzuje význam pěstování sportů pro tělesný a vůbec celistvý rozvoj člověka. V tehdejší době šlo o nový a jedinečný koncept. 

...více

Počátky YMCA v Československu

V době 1. světové války vysílal YMCA pracovníky na bojiště a do zajateckých táborů, kde pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. Američtí a kanadští pracovníci YMCA přišli v roce 1919 spolu s českými legiemi do Prahy, kde otevřeli pro demobilizované vojáky kantýnu přímo v kasárnách...

...více

1921 vznik YMCA v Československu

...více

1943 přerušení činnosti YMCA v Protektorátu Čechy a Morava

1945 obnovení činnosti YMCA v Československu

1951 zákaz činnosti YMCA v Československu

1973 6. světová konference v Kampale

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví.

...více

1990 ustavující schůze YMCA Praha

1997 14. světová konference v Německu a přijetí Challenge 21

Každý člen Ymky je povolán, aby se otevřel konkrétním výzvám a podle vlastní situace určil priority.

...více

1999 založení Ymkária, založení MC Domeček

2000 založení MC Klubíčko

2006 registrace sociálních služeb

2010 velké stěhování

2011 vznik TS Tyjátru

...více

2013 velký letní lov kmene Šúva

...více

2014 založení klubu Sibiř

...více

2015 odchod Hanky Šormové