Struktura

Valná schůze

  • nejvyšší orgán
  • schází se 1x ročně
  • volí vedení organizace

Výbor

  • kolektivní vedení včetně statutárních zástupců
  • schází se 10x ročně

Sekretariát

  • organizační a finanční zabezpečení organizace
  • ředitel + finanční manažerka