Dobrovolnictví

  • zkušenost, praxe, stáže
  • přátelský kolektiv mladých lidí
  • skvělý pocit ze sebe sama

Ten Sing

  • hudba, zpěv a tanec
  • mladí lidé sobě
  • 3K: Kristus, kreativita a kultura

Ymkárium dětem - 175 let YMCA

Den pro děti a mládež na Jižním městě

YMCA 175 let